европейски фонд за регионално развитие оперативна програма иновации и конкурентоспособност

Проект BG16RFOP002-3.001-0019
"По-добра енергийна ефективност"

Добре дошли в сайта на Торкрет!

Основният предмет на дейност на фирмата е: разрушаване на стари обществени, промишлени сгради и съоръжения, външно и вътрешно ел. и ВиК, вертикална планировка, изпълнение на хидротехнически съоръжения, общостроителни работи, транспортна дейност в страната и чужбина, външно-търговска дейност, търговско посредничество и представителство, сондажно-инжекционни работи, торкретни работи, производство и продажба на произведена продукция в страната и чужбина, транспортни и спедиционни сделки, туристически и рекламни сделки, както и всякакви търговски и стопански сделки незабранени със закон.

 

Енергийна политика на Торкрет

Автоматизирана система по проект "По-добра енергийна ефективност в "Торкрет" ЕООД"

Важно е да си първият!


manager
Валери Стоянов
Истинско предизвикателство за всеки новатор е да открива непознатото и да работи различно от другите. Но истински успех е да го прави от времето на закостенялата пазарна среда на осемдесетте години до динамичния стокооборот днес.

Интервю със собственика на Торкрет>