Информация за проектаПтицеферма - с. Малина, община Средец


Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец

Птицеферма - с. Малина, община Средец