Информация за проекта


Възложител : KIZ Projects Gmbh - Германия КХИ България ЕООДАД


Период : 06.2007 - 12.2007


Дейност : Подготовка и легализиране на документацията. Частичен строителен мениджмънт в сътрудничество с KIZ Projects Gmbh. Логистика


Обем на управляваните СМР : 9 000 000 лв.

 

Описание:
Постигнати изключителни резултати при разрушаването и рециклирането на отпадъчните материали от старата бирена фабрика „Бургаско пиво”. Целия обем разрушен стоманобетон е рециклиран до зърнометрия чакъл и е използван 100% за оформяне на новата вертикална планировка.


"Практикер", гр. Бургас


"Практикер", гр. Бургас

"Практикер", гр. Бургас

"Практикер", гр. Бургас

"Практикер", гр. Бургас

"Практикер", гр. Бургас

"Практикер", гр. Бургас