Информация за проектаСвързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас


Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас

Свързващ път "Баумакс" - "Карфур", гр. Бургас